Velkommen til Radio Bølgens offisielle nettsted - Ansvarlig redaktør : Stein-Olav Håvardstun  
 
Søk

De skal legge hendene på de syke..
De fleste kristne vet at det står i Bibelen at vi skal legge hendene på de syke og de SKAL bli friske. Men hvordan forholder vi oss til det? Tar vi Bibelen på ordet eller bruker vi vår egen fornuft, erfaring, religiøse tanker og frykt til å overse disse kraftige løftene?
I Markus- evangeliet kap.16, vers 17-18 står det: "Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske." Da jeg var liten husker jeg at jeg leste om den blinde Bartimeus som fikk synet, om Jairus datter som ble vekket opp fra de døde, de 10 spedalske som ble friske osv.

Jeg visste at Jesus kunne helbrede, men jeg visste ikke at det var meningen at de samme undere skulle være blant kristne i dag. Det var som om jeg trodde at alt dette var skrevet for å vise at Jesus var Gud og ikke for at vi skulle ta etter og gjøre det samme! Men som voksen ble jeg nysgjerrig på dette med helbredelse, og jeg begynte å lese alt jeg kom over om emnet og oppdaget snart at Gud er den samme i dag som han var den gang Jesus gikk omkring her nede på jorden. Det skjer minst like mange undere i dag som det skjedde på den tiden. La meg ta noen av eksemplene jeg har kommet over: mange historier om blinde som har blitt helbredet, for eksempel en som fikk se kona si for første gang. Flere som har blitt vekket opp fra de døde, mange som har fått hørselen igjen, en drøss som har fått like lange ben, flere som har fått helt nye tenner, en som ble helbredet fra Downs syndrom mens foreldrene så på. Flere som har blitt helbredet fra HIV, flere som har blitt helbredet fra kreft.Mange som har reist seg fra rullestoler og veldig mange som har blitt fri fra onde ånder, osv...

Listen er uttømmelig! Mange av underne er også dokumenterte av leger. Jeg ble absolutt helt sjokkert da jeg forsto at alt dette foregikk også i dag, for jeg ville trodd at dette ville skapt store overskrifter slik at alle visste det! Men så skjønte jeg at verden vil ikke tro på dette! Det vil si mange vil tro, men slett ikke alle, og det er ikke populært for seriøse journalister å være opptatt av slike ting. Da bli man fort stemplet som useriøs, nettopp på grunn av at vantroen er så utbredt.

En annen ting som har forundret meg i forhold til dette tema er alle de gode kristne som ikke liker at det snakkes om helbredelse. Mange synes tvert imot det er hyggeligere å snakke om at Gud bruker sykdom til noe bra. Forunderlig, det står jo i Bibelen at han helbredet alle som var syke, hvorfor skal de kristne da påstå at det er meningen at folk skal være syke?! Vi vet også at det står i Jes.53, 4-5: "Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet."

Da er det jo allerede gjort, da gir det ikke noen mening at han vil at vi skal være syke, han har jo lidd nettopp for at vi skal være friske. Sier vi da at han led til ingen nytte? Dersom Jesus kun skulle gjøre ende på døden, hadde det jo vært nok at han døde? Men siden han fikk de 40 piskeslag utenom 1, slik skikken var for å hindre at den straffede skulle dø, har han sonet hver av de 39 grunnsykdommene. Dette kostet Jesus stor smerte og fortvilelse, og han gjorde det med en hensikt, nettopp at vi skulle slippe å lide! Legedom er gjort tilgjengelig for alle som tror! Det er barnas brød! På samme måte som blodet utrennes til tilgivelse for synd og gjennopprettelse for vårt indre menneske, kan vi få legedom for vår fysiske kropp ved å spise av Mesterens legeme!

Men hva da med erfaringene våre? Mange har opplevd å be for noen som ikke har blitt friske. Vel, prøv igjen, da! Noen ganger kan legedom hindres, men da må vi bare fortsette å be og ikke gi opp! Vi vet jo at det står i Bibelen at det er en del av det normale kristenlivet at vi skal legge hendene på de syke og de SKAL bli friske. Det er også en viktig del av å spre evangeliet, der det skjer store under bryter ofte vekkelsen fram. Husk hva Jesus sa når det kom noen og spurte hvem han var:

"Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder, og han ga mange blinde synet. Og han svarte dem: "Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige." (Lukas 7:21, 22 BM11)

Vi må reise oss som kristne og ta ansvar for å komme inn i alt som Gud har lovet oss, det er så mye lidelse og nød. Vi må gå ut til en håpløs verden med håp, og vise at Gud er den han sier at han er.

Gud velsigne deg i de ferdiglagte gjerningene Han har for deg!Av Trine Overå Hansen.
 utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
 
 
 
© Radio Bølgen, Bergen - Norway.