Velkommen til Radio Bølgens offisielle nettsted - Ansvarlig redaktør : Stein-Olav Håvardstun  
 
Søk

Sommersending 2014.
I sommer blir det ikke sendt forbønnsprogram, også innslaget fra Bergen Baptistmenighet utgår. Vi vil sende programserien "Ett spennende liv", produsert av Filadelfia Kristiansand, og opplesningen fra andaktsboken "Veien gjennom Bibelen på 365 dager." Nattsendingen blir hovedsakelig musikk. Vi ønsker alle lyttere en god og velsignet sommer. utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
De skal legge hendene på de syke..
De fleste kristne vet at det står i Bibelen at vi skal legge hendene på de syke og de SKAL bli friske. Men hvordan forholder vi oss til det? Tar vi Bibelen på ordet eller bruker vi vår egen fornuft, erfaring, religiøse tanker og frykt til å overse disse kraftige løftene?
I Markus- evangeliet kap.16, vers 17-18 står det: "Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske." Da jeg var liten husker jeg at jeg leste om den blinde Bartimeus som fikk synet, om Jairus datter som ble vekket opp fra de døde, de 10 spedalske som ble friske osv.

Jeg visste at Jesus kunne helbrede, men jeg visste ikke at det var meningen at de samme undere skulle være blant kristne i dag. Det var som om jeg trodde at alt dette var skrevet for å vise at Jesus var Gud og ikke for at vi skulle ta etter og gjøre det samme! Men som voksen ble jeg nysgjerrig på dette med helbredelse, og jeg begynte å lese alt jeg kom over om emnet og oppdaget snart at Gud er den samme i dag som han var den gang Jesus gikk omkring her nede på jorden. Det skjer minst like mange undere i dag som det skjedde på den tiden. La meg ta noen av eksemplene jeg har kommet over: mange historier om blinde som har blitt helbredet, for eksempel en som fikk se kona si for første gang. Flere som har blitt vekket opp fra de døde, mange som har fått hørselen igjen, en drøss som har fått like lange ben, flere som har fått helt nye tenner, en som ble helbredet fra Downs syndrom mens foreldrene så på. Flere som har blitt helbredet fra HIV, flere som har blitt helbredet fra kreft.Mange som har reist seg fra rullestoler og veldig mange som har blitt fri fra onde ånder, osv...

Listen er uttømmelig! Mange av underne er også dokumenterte av leger. Jeg ble absolutt helt sjokkert da jeg forsto at alt dette foregikk også i dag, for jeg ville trodd at dette ville skapt store overskrifter slik at alle visste det! Men så skjønte jeg at verden vil ikke tro på dette! Det vil si mange vil tro, men slett ikke alle, og det er ikke populært for seriøse journalister å være opptatt av slike ting. Da bli man fort stemplet som useriøs, nettopp på grunn av at vantroen er så utbredt.

En annen ting som har forundret meg i forhold til dette tema er alle de gode kristne som ikke liker at det snakkes om helbredelse. Mange synes tvert imot det er hyggeligere å snakke om at Gud bruker sykdom til noe bra. Forunderlig, det står jo i Bibelen at han helbredet alle som var syke, hvorfor skal de kristne da påstå at det er meningen at folk skal være syke?! Vi vet også at det står i Jes.53, 4-5: "Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet."

Da er det jo allerede gjort, da gir det ikke noen mening at han vil at vi skal være syke, han har jo lidd nettopp for at vi skal være friske. Sier vi da at han led til ingen nytte? Dersom Jesus kun skulle gjøre ende på døden, hadde det jo vært nok at han døde? Men siden han fikk de 40 piskeslag utenom 1, slik skikken var for å hindre at den straffede skulle dø, har han sonet hver av de 39 grunnsykdommene. Dette kostet Jesus stor smerte og fortvilelse, og han gjorde det med en hensikt, nettopp at vi skulle slippe å lide! Legedom er gjort tilgjengelig for alle som tror! Det er barnas brød! På samme måte som blodet utrennes til tilgivelse for synd og gjennopprettelse for vårt indre menneske, kan vi få legedom for vår fysiske kropp ved å spise av Mesterens legeme!

Men hva da med erfaringene våre? Mange har opplevd å be for noen som ikke har blitt friske. Vel, prøv igjen, da! Noen ganger kan legedom hindres, men da må vi bare fortsette å be og ikke gi opp! Vi vet jo at det står i Bibelen at det er en del av det normale kristenlivet at vi skal legge hendene på de syke og de SKAL bli friske. Det er også en viktig del av å spre evangeliet, der det skjer store under bryter ofte vekkelsen fram. Husk hva Jesus sa når det kom noen og spurte hvem han var:

"Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder, og han ga mange blinde synet. Og han svarte dem: "Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige." (Lukas 7:21, 22 BM11)

Vi må reise oss som kristne og ta ansvar for å komme inn i alt som Gud har lovet oss, det er så mye lidelse og nød. Vi må gå ut til en håpløs verden med håp, og vise at Gud er den han sier at han er.

Gud velsigne deg i de ferdiglagte gjerningene Han har for deg!Av Trine Overå Hansen,
ansvarlig redaktør Radio Bølgen
 utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
Gud har latt menigheten bli et sted der du både kan få og gi kjærlighet og omsorg.
«La broderkjærligheten vare ved!» (Hebr 13:1)
Det er vel ikke mye i livet vårt som føles bedre enn at noen er glad i oss. Nesten ingen ting knytter oss mærmere til en menighet enn nettopp de personlige relasjonene. Vi kjenner oss trygg, når vi vet at ingen er ute etter oss, at de som ser på oss gjør det i omsorg og kjærlighet.

Undersøkelser har vist at de fleste som blir stabile i en menighet, blir gjerne der fordi de får et fast og stabilt nettverk. Oversatt til norsk, betyr dette at vi gjerne blir et sted, der vi finner oss gode og omsorgsfulle venner, mennesker som bryr seg, også når vi har det vondt .

Ordet «.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Ingen ting er noe, i forhold til det som venter oss.
«Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» (Fil 3:14)
Paulus hadde mye å se tilbake på, både av godt og vondt. De fleste av oss har det nok slik. Når vi ser bakover på livet vårt, har vi nok stunder som vi gjerne ville oppleve en gang til, og så er det noe som vi helst ville gjort ugjort, noe vi skammer oss over. Slik var det med Paulus også:

Han var stolt over at han var fariseer, og at hans forfedre hadde vert fariseere i generasjoner. Man kan ane hans inderlige stolthet over at han var jøde av Dans stamme, at han hadde fått sin opplæring ved Gamaliels føtter, og at han hadde holdt loven etter beste evne.

Det at han.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Føler du deg utbrukt og mislykket, at du liksom har blitt tatt ut av tjenesten?
«Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!» (Jer 18,4-6)
Har du noen gang følt deg mislykket? Det virker som om du har havnet på feil spor, bare sitter der og kjenner på smertene. Jeg har hatt det slik. Da en menighet som jeg ledet gikk i oppløsning, følge slike overveldende smerter, at jeg ikke tror noen som ikke har opplevd det kan beskrive det. Det var ikke utmeldingene, det var følelsen av å være veid og funnet for lett ... av mennesker. Mine spørsmål stod i kø, og de berørte det aller dypeste forholdet til Gud. Jeg kom i en alvorlig tvil om mitt forhold til Gud var i orden.

Nå hadde jeg en annen tjeneste, radiotjenesten, men den gikk jo sin gang. Mine medarbeidere på Radio Taberna.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Gud sørger for deg, om Han kaller deg til noe!
Når Gud kaller deg til noe som innebærer en økonomisk satsing, kan du være sikker på at Han sørger for finansieringen også. Bare hold deg nær til Gud, så du kan vandre i de foutlagte gjerningene.
«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. » Ef. 2:10» Hebr 13:1-2

Det har aldri vert Guds mening at du skulle streve for å oppfylle Guds vilje. Han vet at vi er svake skapninger, derfor må han gå inn på forhånd og legge alt til rette.

I dag hadde jeg en opplevelse som illustrerer dette. Jeg pleier noen ganger å spise lunch på en spesiell kinarestauran. I dag bestemte jeg meg for å gjøre dette, og la kursen med bestemte skritt dit. Jeg visste at jeg måtte gjøre meg kl.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Lytt til Guds røst
I den andre måneden, på den tjuesjuende dagen i måneden, var jorden helt tørr. Da talte Gud til Noah og sa: «Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og sønnenes hustruer sammen med deg.» (1. Mos 8,14-16)
Det hadde regnet slik at alt liv på jordens overflate hadde blitt utslettet. De eneste overlevende var de mennesker og dyr som hadde søkt tilflukt i arken, som Noah hadde bygget. Noahs ark hadde flytt på vannet i lang tid. Bibelen forteller at vannet stod over det høyeste fjell i rundt hundre og femti dager. Deretter ble Noah og de andre som var med ham i arken der i lang tid, imens jorden fikk tørke og vegetasjonen begynte å gro frem.

Ved flere anledninger sjekket Noah om det hadde skjedd noe der utenfor arken. Ved noen tilfeller sendte Noah ut fugler for å sjekke om han kunne gå.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
La Den Hellige Ånd tilføre livet ditt en ny dimensjon.
Han som kommer ovenfra, er over alle. Den som er av jorden, er jordisk og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, er over alle.
Å være «av jorden», er noe vi kjenner til. Ingen av oss er fullkomne, og mest av alt merker vi det på ordene våre. Tungen løper avgårde, og når det gjelder undertegnede, skaper den problemer både titt og ofte. Det samme gjør følelsene våre. Hver eneste dag kjenner vi at de løper avgårde med oss. Dersom vi ikke passer på, vil mange av de tendenser som naturlig finnes i kroppen vår, ta kontroll. Det eneste som kan forandre dette er at vi har nær kontakt med Han som kan gi oss av Den Hellige Ånd. Før Jesus forlot jorden, skjedde det som vi kan lese om i Apg 1:4-5: «Og da Han var sammen med de.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Hold deg nær til Gud, og bli influert av Hans Ånd.
«Men bli fornyet i deres ånd og sinn. » (Ef. 4:23)
Vi har, som mennesker, alle et sinn, et intellekt. Når vi vokser opp vil vi alle ha blitt tilvendt en viss tenkemåte. Dette innebærer også at vi har visse måter å takle samfunnet omkring oss på, måter som baserer seg på vår utdannelse og kulturelle bakgrunn. Når vi gikk på skolen, ble vår måte å tenke på enda mer firkantet. Vårt sinn kan bli sammenlignet med et fort som har blitt befestet på alle mulige måter. Dette gjør det vanskelig for nye tanker og ideer, å trenge igjennom disse intellektuelle, kulturelle og tillærte forsvarsverker

Tenk bare på middelalderens inkvisisjon. Tuse.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Bekjenn din synd, og omvend deg fra den. Da kan du også oppleve Guds velsignelse
Kain sa til Herren: "Min skyld er større enn jeg kan bære!»
Brodermorderen Kain var skyldig. Den drepte selv vitnet i mot ham, og hans kjepphøye kommentar om at han ikke var sin brors vokter, hadde ikke hjulpet ham. Gud, som kjenner alt, visste om det før det skjedde. Hans Ånd talte også til Kain før han drepte sin bror. Han sa: «Hvorfor er du så vred? Og hvorfor slår du blikket ned? Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.» (1 Mos 4,6-7)

Slik er det med oss alle. Selv om få av oss har gjor.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Pottemaken og leiren.
Som leiren på keramikkerens dreieskive, slik er vi i Guds hånd. Vi har stort potensiale, men er ikke enkele å arbeide med. Slik er vi alle, men Gud har en plan for hver enkelt av oss.
I datidens Israel, var pottemaken en viktig person. Fra ham ble det kjøpt, mye av det en trengte i husholdningen. Kokekar og krukker til oppbevaring av mat og drikke, for ikke å snakke om det de trengte til å bære og å trekke opp vann fra datidens dype brønner.

Det var til pottemaken at profeten ble sendt, for å lære dagens lekse. Han skulle få anskueliggjort hvordan Gud betraktet forholdet til sitt folk, slik at de fullt ut kunne forstå Guds syn på dem.

Bibelen og historien har vist oss at jødefolket aldri har vert fullkomne, like lite som oss andre. Om dette folket .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Bare dersom du tar i mot frelsen i Kristus, kan du få evig liv!
«For dersom vi døde med Ham, skal vi også leve med Ham.»
Livet er godt! Bare å kjenne det strømme gjennom kroppen, gjør godt. Selvfølgelig kan sykdom og store problemer gjøre det vanskelig, men når vi er noenlunde friske og er i stand til å glede oss over livet, er det fantastisk.

Selv om august har kommet og høsten er her, kan vi få fine dager. Fremdeles kan vi oppleve fine og varme dager, dager der vi virkelig kan oppleve at en livgivende sol varmer kroppen. Så, når høstfargene kommer, kommer en voldsom eksplosjon av farger og synsinntrykk. Jo, livet er virkelig godt å leve!

Hvorfor sier da apostelen i dagens ord at vi er.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Jesus - Han som var død, men som lever
Jesus er Guds Sønn, og det er det ført et bevis for. På grunn av Hans oppstandelse fra de døde, kan vi være sikker på dette. Derfor er Han også i stand til å hjelpe oss, uansett situasjon.
«Han som ble stadfestet å være Guds Sønn i kraft etter hellighets Ånd, ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom 1:4)

Jesu Kristi oppstandelse er et nøkkelpunkt i det evangeliet som vi forkynner. Det finnes flere eksempler på mennesker som har stått opp fra de døde, og Bibelen inneholder flere av dem. Jeg vil her nevne Lasarus, som Jesus selv vekket opp fra de døde. I moderne tid har vi også hørt at mennesker har blitt vekket opp fra de døde, men jeg vil ikke i denne sammenhengen gi noen eksempel.

Uansett, selv om det at noen blir oppreist.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Vil du vinne mennesker for Gud? Det er det Han kaller deg til!
«Da hørte jeg Herrens røst som sa: "Hvem skal Jeg sende, og hvem vil gå for Oss?" Da sa jeg: "Se, her er jeg. Send meg!" (Jes 6:8)
Profeten fikk et overveldende syn. Han fikk se Gud selv sitte på sin trone i himmelen, og han var sikker på at han ikke ville overleve det. Som alle bibellesere, Jesaja klar over at intet menneske kan se Gud og leve. Likevel var profeten der, og han ble veldig klar over sin utilstrekkelighet. Forholdene bedret seg ikke før han fikk sin synd tilgitt. Det var en engel som berørte hans lepper med en glo fra alteret, og så fikk han beskjed om at hans synd var sonet.

Hva var så årsaken til at profeten Jesaja hadde fått adgang inn i selve Guds himmel? Jo, Gud trengte et menneske til å u.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Moses, Gud og meg – uten sammenligning forøvrig.
Gud kaller ikke alltid utdannede mennesker, men Han utdanner og utruster alltid dem han kaller, uansett hva utdannelse de måtte ha
Jeg har i den senere tid gått rundt og tenkt på Moses. Denne mannen begynte sitt liv som et dødsdømt hebreisk guttebarn, så ble han arving til den egyptiske tronen, deretter drapsmann, flykting og sauegjeter, før han ble leder for en gigantisk slaveoppstand, og ledet millioner av mennesker ut i ødemarken. Historien om ham kan du lese fra Andre Moseboks begynnelse, til den siste boken som bærer hans navn, Femte Mosebok.

Grunnen til at jeg har gått rundt og tenkt på Moses, er at han, likesom jeg, fikk et umulig kall. Da Gud møtte ham der i ødemarken, var Moses en mann som hadde vans.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Frihet
I år er det sytti år siden Norge ble inntatt av tyske soldater. Da, når friheten var borte, forstod nordmennene hva frihet virkelig var.
Friheten er noe vi i Norge setter stor pris på. Hver eneste syttende mai feirer vi friheten vår, selv om det egentlig er grunnloven vi feirer. Grunnlovsdagen heter den, denne dagen i den første av årets virkelige vårmåneder, og det er da også grunnloven som danner grunnlaget for vår frihet.

Da tyske soldater, for sytti år siden, oversvømmet våre grenser ble vår frihet tatt bort. Selv om grunnloven som sådan ble stående, ble også denne satt under tysk administrasjon. Jeg kan her nevne at den såkalte «jødepragrafen» ble tatt inn igjen i grunnloven i mars 1942. På nytt var ikke jøder.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Mangler du tro og styrke? Finn frem Bibelen din og les den..
Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. (Romerbrevet 10:17)
Tro er noe rart noe. I grunnen er selve begrepet tro, noe som kan bety flere forskjellige ting. For det ene er det den «vanlige» betydnlingen av dette ordet, altså noe som vi absolutt ikke er sikker på. ...og så er det den andre varianten, den bibelske. Det er om denne tro Hebreerbrevets forfatter har skrevet om, når han i kapittel elleve vers en sier: »Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. « Her defineres tro som noe annet, nemlig noe som man er absolutt sikker på, noe som kan gjelde som bevis eller sikkerhet, i en sak der alt annet er usikkert.

.....
(Les resten av artikkelen)utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
«Men bli fornyet i deres ånd og sinn. » (Ef. 4:23)
Tillat Gud å fornye sinnet ditt. La Han få innflytelse over ditt tankesett! Dette gjør du ved å be, lese Hans ord og meditere over det. På denne måten kan du bli et viktig redaskap for forandring av det samfunnet vi lever i.
Vi har, som mennesker, alle et sinn, et intellekt. Når vi vokser opp vil vi alle ha blitt tilvendt en viss tenkemåte. Dette innebærer også at vi har visse måter å takle samfunnet omkring oss på, måter som baserer seg på vår utdannelse og kulturelle bakgrunn. Når vi gikk på skolen, ble vår måte å tenke på enda mer firkantet. Vårt sinn kan bli sammenlignet med et fort som har blitt befestet på alle mulige måter. Dette gjør det vanskelig for nye tankerog ideer, å trenge igjennom disse intellektuelle, kulturelle og tillærte forsvarsverker

Tenk bare på middelalderens inkvisisjon. Tuse.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Nåde
Men Noah fant nåde for Herrens øyne. (1 Mos 6,8)
Vi møter Noah for første gang i Første Moseboks femte kapittel. Da var det Lamek, Noahs far som uttalte seg om sin nyfødte sønn, og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og våre henders slit på jorden Herren har forbannet.» (1 Mos 5,29) Vi kjenner selvfølgelig ikke Lameks tanker, men vi aner at han, selv i gleden over sin nyfødte sønn, kjente byrden av det å leve på en forbannet jord.

I utgangspunktet var jorden ment å gi i overflod, det menneskene skulle ha å leve av. Først ved syndefallet sluttet dette. Fra den dagen måtte mennesket bli en jordbruker, som bearbeidet jorden for.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Nesten ingen ting er så ødeleggende som bitterhet.
«La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. » (Hebr 12:15)
Det å bære på bitterhet er vondt. Mange gjør det, og i samtaler er det ofte dette som møter meg. Noe, det kan være et ubetenksomt ord sagt for lenge siden, et selskap man ikke har blitt invitert i, eller en annen ubetydelig ting, blir noe som vokser ut av proposjon. Så blir dette noe som skaper nærmest uoverstigelige barierer i ens eget sinn. Mange familier har blitt slitt i stykker av dette. Bror snakker ikke med bror, og en søster hater en annen. I noen tilfeller går dette i arv, og om du spør noen om hva som var årsaken, vet ingen dette.

I menigheten opplever man dessverre ogs.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Vet du hvor verdifull du er? Gud vil at du skal forstå hva Han tenker om deg.
«Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.» (Jes 41,10)
Gud er en allmektig Gud, og det finnes ingen grenser for hva Han kan gjøre. Med ett ord skapte Han universet. Senere skapte Han alt det som skulle fylle jorden, ved sitt Ord, slik det er skrevet i Sal 33,9: «For Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.»

Når jeg ser på Guds veldige styrke og makt, slår det meg med undring at han bryr seg om meg. Jeg er jo bare et lite menneske som skal leve i noen få år. Ikke er jeg fullkommen heller, hver eneste dag gjør jeg større og mindre feil, noen av dem så alvorlige at de kan få stor innvirkning for resten av mitt liv. N.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Frelse – I Jesus Kristus alene!
«For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.» (1 Tim 2,5)
Noen ganger tenker jeg at det skulle vert slik at alle mennesker, uansett religion, skulle bli frelst. Eller enda bedre: At det ikke fantes en djevel, en forfører som ledet menneskene bort fra Gud. Da, har jeg tenkt, ville menneskene fremdeles levd i uskyldighetens tidsalder. Det ville ikke vert noen synd, ingen sykdom, ingen sorg og heller ingen død. Tenk for en fantastisk tanke! Så lener jeg hodet tilbake og innser at selve tanken er feil. Så lenge det finnes skapninger med en fri vilje, vil ondskapen alltid trenge gjennom.

Da Gud skapte, var det ikke bare det fysiske univers H.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Vår syndige tunge
Uttalte ord kan ikke tas tilbake, uansett hvor meget vi kunne ønske det. Vår tunge kan virkelig ødelegge, både oss selv og mennesker rundt oss.
Vi har alle våre begrensninger, og noe av oss har flere enn andre. Slik er jeg, eller rettere sagt, det føles som om jeg er slik. Mange ganger sitter jeg og hører meg selv si ting som ikke var planlagt, men som jeg vet at jeg ikke burde si... og allikevel lar jeg bare ordene strømme ut! I ettertid føler jeg meg ofte ganske fortvilet over meg selv. Det er nokså ille at jeg ikke klarer å tøyle tungen min, og jeg føler meg ganske ofte trøstet ved ordene som vi kan lese i Jak 3,2: «Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legeme.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Menigheten har fått del i et lys som skinner ut fra Himmelen.
"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys." (1. Pet 2:9)
Mørket ligger trykkende over jorden, men over Guds folk, skinner Hans himmelske lys.

Å oppholde seg et sted der intet lys slipper inn, er noe som jeg har erfaring med. Som ivrig fotoamatør, har jeg stått mange ganger og famlet meg frem i mørket. Jeg måtte gjøre det, for at ikke fremmed lys skulle slippe til på filmen. Så, når selve filmen var fremkalt, kunne jeg slå på den røde lampen.

I en situasjon der ikke lys slipper til, er man fullstendig ubehjelpelig, men det kan.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Jesus elsker alle mennesker, det skal vi også gjøre.
Jesus døde for alle mennesker. Derfor er også den kristne menighet og den enkelte kristne forpliktet til å forkynne evangeliet for alle, uansett hvem de er, hvor de bor, hva de tror på og hvordan de har levd livet sitt.
Jesus svarte og sa til henne: "Hvis du kjente Guds gave og visste hvem Han er som sier til deg: Gi Meg å drikke, da ville du ha bedt Ham, og Han skulle gitt deg levende vann." (Joh 4:10)

På sin vandring hadde Jesus møtt på en aldeles håpløs person, i alle fall sett med menneskelige øyne. Det er vel få av oss som ville gitt oss i kast med dennne kvinnen. Utskjelt og utlevd var hun kanskje, et menneske som alle så med forakt på. Ved Jakobs brønn, som lå utenfor byen Sykar, satt Han og hvilte, og det var dit hun kom. Da Jesus snakket til henne, ble hun overrasket: "Hvordan .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Guds fred!
Ikke la hverdagens ufred nå inn til deg, men la fredens Gud gi deg av sin fred!
Fredagen er ofte en stressende dag. Egentlig burde det ikke være slik, men det er liksom en mekanisme inne i oss som skaper denne føleslen av ufred. Kanhende er det forventningen til helgens fridager som utløser dette, eller kanskje det bare er at vi er trette etter uken. Mest sansynlig har det med begge deler å gjøre, og min erfaring er at det blir verre med årene.

I dag har jeg et fredens ord til deg, et ord som handler om Fredens Gud. I 1 Tess 5,23 skriver apostelen Paulus til menigheten i Tessalonika: «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Jesus Kristus – Gud som kom til jorden og ble gjort til synd for oss.
Det kan være vanskelig å forstå at Gud er én, samtidig som Han er tre, og at det ikke er tre Guder men bare en: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Det var David som skrev den åttende salmen. I denne salmen møter vi en litt undrende salmedikter, en mann som erkjenner sin egen og sine medmennesker ringhet, i forhold til den allmektige Gud. Vi opplever også en bibelskribent som har en innsikt i Guddommen, som vi gjerne kunne misunne ham. I denne salmen beskriver han nemlig Guddommens innbyrdes forhold, i alle fall når det gjelder forholdet mellom Faderen og Sønnen.

I min fortid har jeg manglet forståelse for Den Treenige Gud. Gjennom mange år som Jehovas vitne, bekjente jeg høyt og tydelig at jeg ikke trodde på treenigheten. Fø.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Ha rett fokus
Hvor skal du, og har du hele din oppmerksomhet rettet mot målet og reisen? Dette er et viktig spørsmål, som vi alle bør tenke over. I dag skriver jeg om livsreisen, og du bør tenke over hvor din livsreise bærer hen.
Det er så mange ting som vil forstyrre oss i våre liv, noe som gjør at det å ha fokus er noe av det vanskeligste som finnes. Tusenvis av unge, dropper ut av skolen, og det ene og alene fordi de ikke klarer å holde konsentrasjonen. Noen av dem ser du igjen foran kjøpesentrene, vandrende rundt i en endeløs kjedsomhet, fordi de rett og slett valgte feil.

For å komme til et bestemt sted, er det viktig at vi har oppmerksomheten rettet mot målet. Dette er en generell regel, som du kan anvende i alle livets situasjoner. Når jeg skal gå på fjellet, vet jeg hvor jeg skal, og ikke bare det.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Få del i det spennende kristenlivet!
Gud har en plan med våre liv, men for at vi skal kunne være i den, må vi ha del i Jesu seier. Det får vi ved å ta vår tilflukt til Jesus of bli frelst.
«Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. » (1 Kor. 15:57-58)

Jeg har stått mange ganger og håpet på seier. Siden vi begynte å reise på hundeutstillinger med hannhunden vår, Moses, har vi tilbrakt mange helger ved utstillingsringen, og det vi håper på er seier. Noen ganger har det slått til også, og nå, når vi har flere hunder, håper vi på flere seire. Likevel er ikke det denne typen seire Paulus her s.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Ny begynnelse!
Enda en dag, enda en muliget. Denne dagen kommer jeg til deg med en ny start, men det er opp til deg om du vil ta i mot den.
Mandagen er alltid en ny begynnelse. Selv om vi kan oppleve at forrige ukes gjerninger følger etter oss, er hver mandag den første dagen i en ny uke, en ny begynnelse. Da jeg var salgsjef, husker jeg godt mandagene. På mandagens morgenmøter så vi på det vi hadde oppnådd forrige uke, diskuterte dem sammen, og så begynte vi på nytt. Hver eneste mandag tok vi med oss det fra forrige uke som hadde løfte om suksess i seg, inn i den nye uken. Alt det andre la vi bak oss. Det hørte forrige uke til.

Denne mandagen inviterer Gud oss til et tidlig morgenmøte. Du har nå anledningen til å del.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Ingen er fullkomne!
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. (Sal 139,23-24)
Det er ingen av oss som er fullkomne. Bibelen sier følgende i 1 Joh 1,8: «Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Det er altså et faktum at vi alle, uansett hvem vi er, gjør så alvorlige feil at de kvalifiserer til en evig fortapelse, eller er «på den onde vei», som Kong David sier i dagens ord.

Gud vet hvem du er. Det er nemlig slik at ingen kan skjule noe for Ham. Han vet ikke bare om alt du har gjort, men også om det du kommer til å gjøre. Den Allvitende og Allestedsnærværende Gud, kjenner ikke bare til det du gjør, .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Verdens beste vennskap – del 2
Matt 5,23-24: «Derfor, hvis du kommer med din gave til alteret og der kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din!»
Ingen av oss klarer oss egentlig uten, selv om noen prøver på det. Det er ganske synlig, at de går rundt i verden, venneløse og ensomme. Dette å være venner koster nemlig noe, og det å ha venner er ikke gratis. I forrige artikkel snakket vi om Gud som vår beste venn, og det er et vennskap som tilbys oss, uten noen kostnad for oss. Med vennskap som vi skal ha med mennesker, er det annerledes. Der må vi legge ned en innsats for at våre venner skal bli noe mer enn overfladiske bekjentskaper.

Gud har behag i mellommenneskelige vennskap. I Sal 133,1 skriver David: «Se hvor godt og h.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Verdens beste vennskap. Del 1
Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. (1 Kor 1,9)
Trofaste venner er gode å ha. Jeg har noen, og det er ingen jeg liker bedre å være sammen med, enn dem. Vi stiller opp for hverandre, og opplever at vi har gjensidig nytte og glede av vennskapet. Spesielt godt liker jeg vennskapet med de trofaste vennene. Ikke alle venner er det, men jeg opplever at jeg har ganske mange slike. De står med, enten det er sånn eller slik og hvordan jeg enn er.

Ja, for det er dessverre et faktum at jeg ikke alltid er like grei. Noen ganger er jeg sur, og andre ganger er jeg irritert. Det finnes dager da jeg går rundt og er både tverr og lei, imens and.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Du trenger ikke føle deg fordømt, for Jesus bar dine synder
«Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» (Rom 8:1)
Fordømmelsen følger de fleste mennesker gjennom livet. Den intense, nagende, følelse av å ikke strekke til, er der ofte hos de fleste av oss. Det er så mye som møter oss oppigjennom livet, så mange utfordringer og problemer der vi liksom aldri synes å få det til.

Hver eneste gang jeg har vert på talerstolen føler jeg dette. Alltid blir jeg liggende, når stillhetnen og mørket senker seg. Så kommer tankene: «Skal tro hva de syntes?» «Kunne jeg forberedt meg bedre?» «Snakket jeg for høyt?» «Snakket jeg for lavt?» Spørsmålene er mange, og noen ganger vet jeg svaret, eller i alle fall.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Om vi bærer hver andres byrder, blir livet lettere for oss alle
Vi må ta oss av hver andre, slik at alle kan få de bedre. Da har vi løst mange problemer. Det er dette dagens artikkel handler om.
I dag er artikkelen som er skrevet under denne vignetten nesten en formaning, men likevel er det en oppmuntring for mange mennesker at noen peker på dette.

»Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Dette er det noe apostelen Paulus skriver i Galaterne 6,2. Her gir Paulus et påbud som burde være alvorlig for alle kristne, og dersom alle fulgte det, ville livet bli lettere for mange.

Vår verden er fylt av mennesker med problemer. Du finner mange årsaker til problemene, men alle vanskeligheter kunne blitt lettere å leve med dersom vi hjalp hver.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Begynn å vandre med Gud!
Enok vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud hentet ham. (1 Mos 5,24)
Det femte kapittelet i Første Mosebok inneholder Adams slektstavle. Her finner vi en rekke navn, og bare om to av dem sies det spesifikt noe godt. Det er Noah, mannen som Gud kalte til å bygge en ark til redning for livet på jorden, og Enok.

Enok var en profet som vandret med Gud. Judas, Jesu bror, skrev om ham: Enok, den sjuende fra Adam, profeterte også om disse menneskene og sa: «Se, Herren kommer med ti tusener av Sine hellige for å holde dom over alle, for å refse alle ugudelige blant dem for alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Hvorfor er verden så ond? Del 2
Jesu gjenkomst står for døren, og dette skaper vanskeligheter for alle de som lever på jorden.
I forrige artikkel, skrev jeg om vår egen natur, og den påvirkning den har på samfunnet omkring oss. Jeg behandlet også spørsmålet om hva Den Hellige Ånd kan utrette i våre liv. I dag skal jeg gå videre i dette emnet, altså spørsmålet om hvorfor vår verden er så ond.

Ett bibelvers kommerspesielt for meg, når jeg tenker på dette emnet. Det er Jesus selv som sier disse ordene, og Han sier dem i Matt 24,12: «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.» Hele det tjuefjerde kapittelet i Matteus evangelium, handler om de siste tider, og det er denne t.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Hvorfor er verden så ond? Del 1
Hvorfor er verden så råtten, dersom mennesket er godt på bunnen?
Det er ikke alltid like enkelt å være menneske, i alle fall er det ikke alltid lett å leve med seg selv. At påstanden inneholder en stor grad av sannhet, kan vi se fra de høye antallet mennesker som får hjelp via norske psykologer og psykiatere. Et annet klart indisium, er den bølgen av kriminalitet som har skyllet inn over landet vårt. Jeg tenker også spesielt på familievolden, som har økt faretruende de senere år.

Mange har spurt hva årsaken til de ovennevnte problemene er, men det er ikke enkelt å finne et entydig spørsmål på dette. Det er ikke få millioner kroner som blir bruk.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Guds rettferdighet, en gave som du kan ta i mot.
Så sa Herren til Noah: «Kom inn i arken, du og hele ditt hus, for Jeg har sett at du er rettferdig for Mitt åsyn i denne slekt. (1 Mos 7,1)
Noahs ark var en livbåt, et sted der bare rettferdige kunne bli reddet. På det tidspunktet da arken var ferdig, var jorden full av mennesker, men av alle som levde var det bare Noah som fikk denne attesten av Gud: «Du er rettferdig».

Om resten av menneskeheten, kan vi lese følgende: «Da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var ond hele dagen.» (1 Mos 6,5) Så satte Han i gang byggingen av arken, et redskap som skulle kunne bringe frelse til alle de som var rettferdige, og vi kan forstå at dette med rettferdighet va.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Vær optimist, selv om livet ditt kanskje kan synes tøft!
Er du sliten? Kanskje livet ikke har vert så godt i det siste? Da har jeg noe trøstefullt å si til deg i dag.
Livet har aldri vert enkelt. En mann sa: «Enten du har mye eller lite penger, er det problemer. Dersom du lite penger, kan du ha problemer med å skaffe deg det du trenger. Om du har mye, kan du ha problemer med å passe på at ingen stjeler dem fra deg.» Jeg har aldri hatt mye penger, og som evangelist vil jeg neppe få det heller. Men det første utsagnet har jeg opplevd. Det er ikke alltid like lett å skaffe seg det man trenger. Nå legger jeg merke til at mange rike i disse dager sliter. Ja, en so.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Gud holder deg oppe!
I dag husker jeg tilbake til den gangen barna mine var små, da de trengte min hjelp for å holde seg på beina.
Jeg har to voksne sønner. I dag er de begge over tretti år, men de har ikke alltid vert slik. Jeg kan huske en tid da de verken kunne gå eller løpe, da min kone eller jeg, alltid måtte være klar til å hjelpe dem til gå. Med vaklende skritt, gikk de fremover, og det var ikke få ganger at de både trengte min støtte for å unngå å falle, og min hjelp til å komme seg opp igjen etter et fall. Mange ganger kunne jeg se at de var på vei inn i situasjoner som ville lede til at de «gikk på trynet», som vi sier i Bergen. Slik er også jeg, og selv om jeg nå godt og vel har passert de femti, trenger jeg st.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Guds nåde er mer enn nok for deg!
Er du urolig i hjertet i dag? Tror du at det ikke finnes tilgivelse for deg? Da bør du lese dagens lille artikkel.
«For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Dette verset finner vi i Johannes tre seksten, og det blir kalt «den lille bibel». Tittelen er meget passende, fordi det rommer sannheten om denne boken. Bibelen handler nemlig ikke om en sint og hevngjerrig Gud. Nei, den forteller oss om en Gud som helst vil at alle mennesker skal bli frelst. Helt fra Adam og Eva syndet i Edens hage, via deres sønn Kain og videre opp gjennom hele historien, kan vi merke dette.

I 1 Tim 2,4, kan vi lese følgende.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Fred i Kristus, seier over verden.
«Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.» (Joh 16,33)
Fra en popsang husker jeg ordene: «I beg your parden, I never promised you a rose garden.» Overstatt til norsk betyr dette: «Unnskyld meg, men jeg lovet deg ikke noen dans på roser. Faktum er at Bibelen er klinkende klar over at vi skal få vanskeligheter når vi vil følge Jesus. Jeg siterer et par skriftsteder: «En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt Meg, skal de også forfølge dere.» (Joh 15,20) «Ja, og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, blir forfulgt.» (2. Tim 3,12) Å velge lojaliteten til Gud og til Hans ord foran lojaliteten til mennesker, vil allti.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Han var såret..
Alle blir vi lei oss av og til, men vi må ikke la dette bli et problem, både for oss og de som omgir oss.
«Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53,5)

Alle har vi vel følt oss såret. Det er ingen av oss som kan klare å gå gjennom et liv, uten å kjenne denne følelsen av sårhet. Vi som mennesker, er utstyrt med følelser, både gode og vonde, og det er disse følelsene som sørger for at vi kjenner oss såret.

Gjennom de siste tretten årene, har jeg arbeidet i forbindelse med menigheter, og noe jeg ganske raskt oppdaget, var at det fantes ma.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Å tilgi er viktig, ja kanskje noe av det viktigste som vi kan gjøre.Hvordan er det med deg?
Tenk at vi må tilgi andre, for selv å bli tilgitt? Jeg har møtt mange uforsonlige mennesker i min tid som predikant. Folk har hatet hverandre inn i dødens øyeblikk, og den gjenlevende part har ikke engang ønsket å besøke den annens begravelse.
«Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.» (Kol 3:12-13)

Tilgivelse. Dette ordet burde vert slått opp i glass og ramme i alle offentlige rom. Det er min menigng, at manglende tilgivelse er årsaken til at en rekke mennesker utløser psykiske lidelser, til drap og kriminalitet, til at familier går i oppløsning, og til at barn blir utsatt for .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Trygg hos Den Store Hyrde
Du vil alltid være trygg hos Gud. Jesus vil alltid ha din trygghet og sikkerhet i tankene, uansett hvordan din situasjon er.
Å leve med Gud er det samme som å leve under total beskyttelse. Dette kan høres ut som en fantasi, men det er det ikke. Fra det vi kan lese i Salme tjuetre,kan vi lære noe om dette, og vi tar oss tid til å lese hele salmen:

«En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bo.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Still deg åpen for Guds velsignelse.
Ta ansvar - vær med å støtte dem som underviser deg. Da vil du også få velsignelse tilbake fra Herren.
«Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.» (Luk 6,38)

Penger er noe av det vanskeligste jeg, som evangelist, snakker om, og det tror jeg ikke at jeg er alene om Man blir så lett beskyldt for å være pengesentrert, og resultatet blir at evangelisten får behov som ikke blir dekket.

Det å undervise, er ikke noe som kommer av seg selv. Når jeg regner etter, opplever jeg at en times bibelundervisning, krever mer enn.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Slutt å bekymre deg
«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La deres milde sinnelag bli kjent for alle mennesker! Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»
Tenk over livet ditt. Hvis du er så meg, er ikke alle dager noe å juble over. Slik var det nok for filipperne også, men likevel skriver Paulus at de alltid skal glede seg. Det ordet som oversatt med «gled dere» betyr faktisk det. Vi skal altså glede oss i alle livets situasjoner, både positive og negative. Jeg satt i dag og tenkte litt over dette. Hvordan i all verden kan det ha seg at Paulus gir dette rådet, og fulgte han det selv?

Da Paulus og Silas tidligere besøkte Filippi, ble .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Hold ut når du blir fristet, for Gud styrker deg.
Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det.
Dagens ord er en påminnelse til meg selv, like mye som deg. Hver eneste dag opplever vi å møte fristelser. Bibelen forteller at det er vårt kjød som frister oss. I Jak 1,14, leser vi: «Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær.»

Det er altså oss selv vi møter i døren: Våre egne følelser, vårt eget begjær, ja – det gamle menneskets iboende trang til å synde. Apostelen Paulus skriver om dette gamle mennesket: «Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridig.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Fatt et nytt sinn
Gud vil at vi skal være hellige, at det ikke skal finnes urene ting som er knyttet til oss. Derfor har han gitt oss to kraftige verktøy, som vi kan bruke: Den Hellige Ånd og vår rett og evne til å bestemme over oss selv.
Sinnet vårt, den tankeverden som styrer det vi gjør. Selv om selve setet for våre planer, er det i sinnet, at de pønskes ut i detalj. Det er også dette sinnet vi kan gjøre noe med. I Apg 3:19, leser vi: «Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn»
Som du ser, er ikke sinnet vårt noe vi kan ta lett på. Det er dette som setter oss i stand til å vende om, altså slutte å gjøre noe og begynne å gjøre noe annet, og dersom det ikke foreligger en omvendelse, kan vi heller ikke få tilgitt våre synder. Med andre or.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Vent på Gud
Ingen skal prøve å gjøre noe Gud ikke vil at han eller hun skal gjøre. Mange vil ha oss til å gjøre det disse vil, men vi bør spørre Gud, så Han kan lede oss.
I går, fikk jeg et vers fra en venn: "Det er godt at en er stille og venter på Herrens frelse. " ( Klag 3,26) Dette verset forteller oss noe om å være i Guds plan. Gud har nemlig en plan, og hans plan er individuell for hver enkelt av oss. Hva som er så flott, er at Han har fått en perfekt plan, og Han tar den tid Han trenger, både for å utdanne oss, og gi tilstrekkelig tid til å la oss modne inn oppgaven Han har i tankene hans for oss.

En annen setning i Bibelen, fra Jes 28:16, heter det: "Den som tror, haster ikke." Denne setningen forteller oss det samme: Den ene som .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Nederlag snudd til seier!!!
På denne dagen vant Jesus fullstendig seier. Gled deg derfor over dette, ikke bare i dag, men for all fremtid.
«Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort levendesammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene, og Han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. » (Kol 2,13-15)

Denne Langfredagen har jeg plukket ut dette verset for oss: Kol 2:13-15- Det forteller oss, med få ord, hva som egentlig skjedde på denne dagen, Jesu korsfestelses dag. Dette verse.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Våre smerter bar Han...
I Getsemane opplevde Jesus den dypeste angsten noe menneske kan oppleve. Det er det jeg skriver om i dag, og jeg håper at noen som lever med angst, kan bli trøstet.
«Far, hvis Du vil, så ta dette beger bort fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, bare Din vilje.» Da viste en engel seg for Ham fra himmelen og styrket Ham. Fordi Han var i dyp angst, bad Han enda mer inntrengende. Da ble svetten Hans som store blodsdråper som falt ned på jorden» (Luk 22,42-44)

Har du noen gang vert ordendtlig redd? Ikke bare litt redd, men virkelig redd for ditt liv? De fleste har vel det, en eller annen gang, men for den som lider av angst, er denne intense smerten noe som følger en hele tiden. Av og til møter jeg slike mennesker, og mange av dem føler seg også uverdig til å ha et nært forhold til Gud. Det virker som om denne angsten, for dem, blir et tegn på at de er evig uverdige, at det altid finnes en synd ett eller annet sted, som ikke er tilgivel.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Vi er Guds representanter, kan noen klandre oss?
Se deg rundt. Å gi mat til alle de fattige du ser, er menighetens ansvar. Hva er din reaksjon?
Når vi ser på menneskene rundt oss, er det mulig faktisk å se at mange er slaver under synden. Når du går gjennom våre moderne byer, vil du se mennesker som er slaver av alkohol og narkotika. De lever sitt miserable liv på gata, alltid på jakt etter den neste fastsette. Andre er under slaveri av nikotin. De er tvunget til å bruke en stor sum penger, selv om de vet at de utsetter seg selv for å bli alvorlig syk, og kan komme til å en for tidlig død.

Nesten hvert eneste menneske på jorden er slaver under noe. Penger, misbruk av tid, vold, egoisme, kjønn, fattigdom og overs.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Stol ikke hundre prosent på følelsene dine!
Det er ikke alltid at følelsene våre gir et riktig bilde av vår virkelighet, derfor bør vi være forsiktig med å lytte til dem.
Natt til mandag, kan være en vanskelig natt. I alle fall er det ofte slik for meg, i alle fall dersom jeg har prekt på søndag kveld. Det å preke, er nemlig aldri helt enkelt. Det setter meg i en situasjon der jeg må se bort fra meg selv og mine egne svakheter, for tro det eller ei, jeg har svakheter, mange svakheter. Så preker jeg ut fra en tekst, og prekenen taler minst like mye til meg som til andre i salen. Etterpå er jeg med og ber for andre, imens jeg selv ikke har samme anledning til å søke forbønn.

Hvor mange ganger, i løpet av natt til mandag, jeg har bestemt meg for å slu.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
I Guds plan er det hvile!
Å gå foran Gud er den sikreste måten å slite seg ut på. Det er bare når du venter på Ham at du får krefter og styrke til å fullføre løpet.
«Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» (Jes 40:28-31)

Hvem har ikke opplevd å bli slitne? Forleden dag hadde jeg tilbrakt hele dagen med sykebesøk, og da jeg kom hjem kjente jeg denne.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Det er viktig å takke!
Har du husket å takke Gud i dag? Hvorfor vi ikke må glemme dette, er temaet som vi tar opp i dagens oppmuntring.
En forstander fortalte meg en gang om en bror som hadde en irriterende vane: Hver gang han traff på noen, uansett når på dagen det var, spurte han: «Har du husket å prise Gud i dag?» Spørsmålet ble ikke stilt fordi broderen ville være original, men fordi han for alvor mente at alle kristne burde beg.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Hold deg ikke borte!!!
Den lokale menigheten er der for at vi skal få fellesskap. Oppsøk den, bli en del av den, så kan både du bli styrket, og du kan styrke andre.
I dag kan vi finne prekener hele døgnet, og det uten å bevege seg ut av vårt eget hjem. Som redaktør for en lokalradio, er jeg smertelig klar over dette. Det er flere en én radiolytter, som kan fortelle at vedkommende ikke lengre går i noen menighet, men har nok med radioen.

Riktig skremmende, blir det når de sier at de ikke har noen annen pastor enn undertegnede! Jeg vet jo ikke hvem de er, og kan derfor nesten ikke utføre noen av de hyrdeplikter en pastor skal utføre. Derfor kan jeg ikke ha et pastoralansvar for mine radiolyttere, uansett hvor mye de måtte ønske det. De må utfør.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Gud velsigne deg!
Nåde, fred og velsignelse henger sammen, og er for alltid knyttet opp mot det Jesus gjorde på korset.
«Gud velsigne deg!» Vi sier det så ofte i forbifarten, litt lettvint, uten egentlig å tenke på hva vi ser, hva det å motta Guds velsignelse innebærer. Nå kan jeg ikke la denne lille andakten gå i dybden på dette emnet, men noen få punkter skal jeg komme inn på.

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la Sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte Sitt åsyn på deg og gi deg fred.» Slik lyder den velsignelse som Gud selv påla Aron og hans sønner å lyse. Vi finner den i 4. Mosebok 6,24-26, og den etterfølges av et løfte: «Slik skal de legge Mitt navn på Is.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Hvordan bli sjef i eget liv?
Kun ved at vi får del i Kristi død, og lever et liv med Den Hellige Ånd, kan vi få herredømme over våre egne liv.
Ingen av oss ville like å være slave, en person som totalt er undergitt en annens vilje. Den som er slave, kan ikke selv herske over noen deler av sitt liv. Allikevel er det slik at de aller fleste av oss, må undergi egen vilje under andres. Så lenge vi er på jorden, er det alltid noen vi må stå til ansvar for: Ektefellen, sjefen på jobben og myndighetenes representanter, er bare noen av de personer som i kortere eller lengre perioder har rett til å ha myndighet over oss.

I den tiden Paulus levde, var det mange flere som var slaver, enn det som er tilfellet i dag. Hele det Romersk.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Mennesker – som alle andre!
Å leve i Åndens – ja, i Guds og Jesu Kristi nærhet – det er svaret på alle de utfordringer vi kan oppleve som mennesker.
Det at vi er kristne, tar ikke bort det faktum at vi også er mennesker. Når jeg hører på noen forkynnere, slår det meg at det virker som om de totalt ser bort fra dette, at de mener at vi er fristilt fra alle livets utfordringer, siden vi er kristne.

Mine egne erfaringer har lært meg at så ikke er tilfellet. Vi må alle gå gjennom livet, og oppleve sannheten i ordet som følger: «Vi er også mennesker av samme vesen som dere!» (Apg 14,15)

Det var i byen Lystra, at Paulus og Barnabas ropte ut disse ordene. Etter at en lam mann hadde blitt helbredet, ville presten .....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Alt avhenger av Jesu oppstandelse!
Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte.
Det hele henger på oppstandelsen. I går hadde vi vandret rundt til føttene var såre og vi absolutt ikke orket å gå ett skritt lengre. Københavns gater er lange og brede, mye lengre enn de gatene vi er vant til å gå på i Klokkarvik. Til slutt satte vi oss inn på et konditori og kjøpte kaffe og noe ved siden av. Fra vesken fant jeg frem Bibelen min, og midt innimellom gjestene kom Rom 1,4 til meg: »Han som ble stadfestet å være Guds Sønn i kraft etter hellighets Ånd, ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.
I våre dager diskuteres Jesu oppstandelse som aldri før. Ik.....
(Les resten av artikkelen)
utskrift.. Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..
Påske på ny!
Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. 1Kor 5:7
Så skal den kristen menigheten igjen feire påske. Den del av verden som ikke kjenner Jesus ser på påskens høytid mer som en tid for ferieutflukter med påskeegg og gule kyllinger. La oss ikke glemme at påsken opprinnelig var en ren jødisk høytid slik vi kjenner den fra Det Gamle Testamentet. Påsken var for Israel en avslutning og en begynnelse. Den var avslutningen på 400 år med trelldom og ufrihet i Egypt og samtidig begynnelsen på en vandring mot det lovede landet, Kanaan. Sentralt i dette drama finner vi lammet som ble slaktet for md sitt blod å gi frelse til de jødiske familiene og spesielt den førstefødte i hvert hus. I dette ligger det forbilde som peker frem mot Guds lam som tok bort verdens synd.

I tidens fylde kom Jesus til sitt eget folk men hans egne tok ikke imot ham. Da han Palmesøndagen red inn i Jerusalem gjennom Den Gyllne Porten og renset templet brennende av nidkjærhet, var Det Høye Råd bare opptatt av det ene: Jesus må dø! Resten av lidelseshistorien kjenner alle de som leser sin Bibel. Da han satte seg til bords med sine disipler til påskemåltidet innstiftet han nattverden og la en ny betydning i det eldgamle måltidet. ”Dette er mitt legeme” og ”dette er mitt blod”, sa han. Jesus visste hva som ventet ham og kampen i Getsemane ble en bekreftelse på hans menneskelighet og guddommelighet. Men han lærte lydighet av det han led og ble opphav til evig frelse for alle som lyder ham.

Israel mistet anledningen til å oppleve frelsen. Bare noen få tok imot og evangeliet kom til oss, hedningefolkene. Ordet om korset har satt sine spor i alle verdens nasjoner og millioner av mennesker har kommet til tro på denne Jesus. I dag kommer tusener av disse troende fra alle jordens kanter tilbake til Jerusalem for å se både Golgata og Jesu grav. De ber daglig for det folket Jesus selv kom fra og velsigner Israel. Dagen vil komme da jødene vil se Jesus. Han vil i tidens fylde igjen sette sine føtter på Oljeberget og dra inn gjennom den Gyllne Porten for å sette seg på sin far Davids trone i Jerusalem, den store Kongens stad. Da vil også resten av verden oppleve fred - i 1000 år.

Torolf Karlsen utskrift..  Skriv ut Send denne artikkelen til en epostadresse (link)..  tips en venn 
 
 
 
© Radio Bølgen, Bergen - Norway.